Kontakta oss
Skriv till oss
Konfigurera hallen
Välj språk
MENY

Informationsklausul

INFORMATIONSKLAUSUL

I enlighet med artikel. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän uppgiftsskyddsförordning )

informerar att:

  1. Administratören av dina personuppgifter är Protan Elmark Sp. Zoo.
  2. Dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 klausul 1 lit. om den allmänna dataskyddsförordningen för att kunna besvara på e-postkorrespondens.
  3. Mottagare av dina personuppgifter kommer endast att vara enheter som är behöriga att erhålla personuppgifter på grundval av lagbestämmelser.
  4. Personuppgifter överförs inte till tredje land. Mottagare av dina personuppgifter kommer endast att vara enheter som är behöriga att erhålla personuppgifter på grundval av lagbestämmelser.
  5. Personuppgifter lagras till slutet av ett ärende som korrespondensen hänför sig till.
  6. Du har rätt att: begära från administratören tillgång till personuppgifter och rätten att rätta till dem, och rätten att begränsa behandlingen och rätten att dra tillbaka samtycke.
  7. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, dvs. Ordförande för dataskyddsavdelningen.
  8. Att tillhandahålla personlig information är frivilligt.

 

 

Skicka en förfrågan

Administratören av dina data är PROTAN ELMARK
KLICKA här och lär dig mer om hur du skyddar dina data.
Samtycke till behandling av personuppgifter
Samtycke till kontakt i elektronisk form (e-post)

Ring till oss

+48 61 813 45 23

Eller direkt med säljavdelningen